Il-Bilanc Fil-Hajja

Different pillars, that make up a balanced life

F’dan id-diskors tieghi nispjega x’igifieri il-bilanc, u kemm hu mportanti li hajjitna ma tkunx biss ix-xoghol u r relazzjoni.

Nsemmi ukoll ezercizzju kif tara jekk ghandekx bilanc f’hajjtek jew kemm qieghed il-boghod.

Din id-dijagramma tista tghinnek taghmel dan l-ezercizzju iktar faccli.

Jekk sibt dan l-artiklu utli jew interressanti, tista tabbona biex tircievi notifika kull meta nzid artikli godda, billi tafas “Subscribe” fuq il-lemin, jew ghafas hawn.

Related Coaching

Self-Esteem Coaching

Personal Coaching

Losing Weight Naturally

Leave a comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Up ↑

EnglishItalian
%d bloggers like this: