Il-Kompassjoni Lejna Nfusna

Ħafna isibuha facli li jghadru lil ħaddiehor, waqt li jsibuha ferm difficli lejhom nfushom; u meta jgħamlu xi żball ikuni zorri magħhom nfushom. F’dan id-diskors nitkellem fuq il-kompassjoni lejna nfusna u kif nistgħu ntejbuha.

Jekk sibt dan l-artiklu utli jew interressanti, tista tabbona biex tirċievi notifika kull meta nżid artikli ġodda, billi tafas “Subscribe” fuq il-lemin, jew għafas hawn.

Related Coaching

Personal Coaching

Self-esteem Coaching

Leave a comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Up ↑

%d