L-Iskop tal-Hajja

X’Tixtieq Twettaq f’Hajtek

F’dan il-vidjow, niddiskuti l-iskop tal-hajja, waqt il-program popolari televiziv Ilsien in-Nisa.

X’inhu dak li veru nixtiequ naghmlu f’hajjitna, x’nistghu naghmlu biex inwettquh, ghadna kemm ghadna zmien. Dejjem ghadna nipruvaw; nibdew, b’passi zghar, kemm huma zghar; anke jekk ghal bidu jew forsi ghal dejjem ikun biss passatemp.

Jekk sibt dan l-artiklu utli jew interressanti, tista tabbona biex tircievi notifika kull meta nzid artikli godda, billi tafas “Subscribe” fuq il-lemin, jew ghafas hawn.

Leave a comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Up ↑

%d